Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van Decoration For You, is het mogelijk dat de informatie die op 
Decoration For You wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade,
van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Decoration For You